Ole André Oftebro

Ole André Oftebro (cand.jur. fra 2007) og arbeider i dag som advokat/partner i Advokatfirma Ræder DA.

Oftebro har tidligere vært advokat og senioradvokat i Kluge Advokatfirma DA, dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett og advokat ved regjeringsadvokatembetet. Oftebro har omfattende erfaring med produktansvarssaker, i og utenfor rettssystemet. Han har i en årrekke arbeidet med ledende aktører innenfor elektronikk- og forsikringsbransjen. Oftebro er fast sensor i juridiske fag ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Bergen.

Utgivelser