Ole Christer Finset Lund

Ole Christer F. Lund er utdannet psykolog og har arbeidserfaring fra psykologisk behandling av voksne, barn og ungdom fra psykisk helsevern, barnevern og helsestasjon.

Han driver foredrags- og kursvirksomhet innen temaer som mindfulness, stressmestring og foreldrerolle. Lund er pappa til to barn og anvender selv mindfulness i foreldrerollen for å senke stresset i hverdagen.

Lund har flere års erfaring med anvendelse av mindfulness i psykoterapi, kursvirksomhet og eget liv.

Utgivelser