Ole Gjems-Onstad

1950 -

Ole Gjems-Onstad (1950) er dr.juris, professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, og forfatter og medforfatter av nær femti bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale fagtidsskrifter.

Utgivelser