Ole Greger Lillevik

Ole Greger Lillevik er psykiatrisk sykepleier med master i helsefag og arbeider som førstelektor ved UiT – Norges arktiske universitet, campus Narvik og ved RVTS Nord.

Han arbeider med forskning, undervisning og studieledelse ved Universitet i tromsø. Han har de seneste årene også vært ansatt ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Forskningen hans har i stor grad vært rettet mot trusler og vold i klientarbeid og miljøterapeutisk arbeid, og da særlig i barnevernsinstitusjoner.

Utgivelser