Ole Hope

Ole Hope (f. 1963) forsvarte i 2010 sin doktoravhandling med tittelen Essays on Middle Management Responses to Change Initiatives på Norges Handelshøyskole. Foruten å forske på mellomlederrollen har han lang erfaring fra ulike lederroller i norsk nærings- og kulturliv og akademia. Han er en varm forkjemper for den viktige mellomlederrollen og holder en rekke foredrag om temaet.

Ole Hope Høyoppløst bilde

Gyldendal Norsk Forlag

Utgivelser