Ole Robert Sunde

1952 -

- Han er helt unik i norsk litteratur,

lød overskriften til Dagbladets anmeldelse av Ole Robert Sundes bok Selvomsorg (2010). Og det et utsagn som nok de fleste som har lest en eller flere av Sundes bøker vil kunne si seg enige i.

Sunde debuterte i 1982 med diktsamlingen Hakk i hæl, og har siden bok nummer to, Fra dette punktet trekker jeg en omkrets (1983), utviklet et forfatterskap som gjennom ulike sjangere: dikt, essays, prosatekster og romaner, danner en merkverdig, mangslungen helhet. Utgangspunktet er forfatterens arbeidsværelse i Thereses gate i Oslo, og omkretsen som trekkes derfra har en utstrekning både i tid og rom som skaper plass for det meste. Et selvbiografisk materiale kombineres med refleksjoner omkring et stort historisk stoff og tanker som henter idémessig tilfang fra så vel antikk som moderne kunst og filosofi. Slik settes individets historie i spill med den store historien.

Sundes prosa er formmessig utfordrende, preget av lange, slyngende setninger med tallrike innskudd, avbrutte dialoger, nitide detaljsansinger og overraskende assosiasjonssprang, men det er samtidig denne skrivemåten som gjør tenkningen i Sundes bøker så annerledes og forfriskende. Opp gjennom årene er Sunde blitt solid etablert som en av de betydeligste og mest originale stemmene i norsk samtidslitteratur.

Ole Robert Sunde er født i Kristiansand i 1952 og er i dag bosatt i Oslo. Han er tildelt Aschehougprisen og Gyldendalprisen for sitt forfatterskap. For romanen Krigen var min families historie (2012) ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris. For romanen Penelope er syk (2017) fikk han P2-lytternes romanpris og Sørlandets litteraturpris.

Skjønnlitterære utgivelser

Langsom marmor. Roman 2022
Vomtenker. Prosa 2020
Jeg føler meg uvel. Roman 2019
Penelope er syk. Roman 2017
Tenk fort. Prosa 2016
Verden uten ende. Essays 2014
Hvorfor er vannet vått? Barnebok 2013
Krigen var min families historie. Roman 2012
All verdens småting. Løsøre. Selvomsorg. Samlet utgave 2011.
Selvomsorg. Prosa 2010
Jeg er et vilt begrep. Essays 2007
Kalypso. Roman 2006 (H Press)
Jeg er som en åpen bok. Roman 2005
Løsøre. Prosa 2003
Der hvor vi er lykkelige. Essays 2000
Den sovende stemmen. Roman 1999
All verdens småting. Prosa 1996
Støvets applaus. Essays 1995
En ordinær høyde. Roman 1994
Naturligvis måtte hun ringe. Roman 1992
4. person entall. Essays 1990
Kontrapunktisk. Roman 1987
den lange teksten historie. Kortroman 1984
Fra dette punktet trekker jeg en omkrets. Dikt 1983
Hakk i hæl. Dikt 1982

Priser og nominasjoner
2018: P2-lytternes romanpris
2018: Sørlandets litteraturpris
2015: Doblougprisen
2012: Nominert til Nordisk Råds litteraturpris
2007: Gyldendalprisen
2001: Aschehougprisen

Ole Robert Sunde Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Tine Poppe

Utgivelser