Ole-Robert Vestå

Ole-Robert Vestaa har bred utdanning innen idrettsfeltet med alt fra idrettsbiologi til pedagogikk. Han har jobbet som lærer i videregående skole i flere år innen ulike studieretninger, og underviser også i matematikk. 

Utgivelser