Ole Kristian Olsby

Ole Kristian Olsby er advokat og partner i Homble Olsby advokatfirma AS. Homble Olsby er et forretningsjuridisk advokatfirma som er spesialisert innen arbeidslivets juss. Olsby bistår daglig et bredt spekter av arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom løpende rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål, konfliktløsning i enkeltsaker og tilrettelegging av større omstillingsprosesser. Han har derved lang praktisk erfaring med håndtering av både de rettslige og menneskelige sidene i vanskelige personalspørsmål. Homble Olsby står også bak den faste arbeidsrettsspalten i Aftenposten.

Fallback image

Utgivelser