Thomas Olsen

Thomas Olsen bistår norske og internasjonale klienter med IT-relaterte spørsmål. Olsen har doktorgrad i personvernrett, og er leder av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. 

Fallback image

Utgivelser