Leiv Opstad

Leiv Opstad er utdannet sosialøkonom, er dosent ved NTNU handelshøyskolen og har tidligere arbeidet i Finansdepartementet.

Han har skrevet flere lærebøker og har lang erfaring i å undervise offentlig ansatte i økonomi.

Fallback image

Utgivelser