Ove Olsen Sæle

Ove Olsen Sæle er dosent i idrett, forsker og forfatter.

Han har jobbet som lærer og rektor i grunnskolen, undervist mange år i høgskolesystemet og er en aktiv foredragsholder. Han arbeider i skjæringspunktet mellom idrett, kroppsøving, pedagogikk, etikk, filosofi og religion. Han har utgitt flere fagbøker, både vitenskapelige monografier og lærebøker, og vært redaktør og forfatter i antologier. Sæle er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, campus Bergen.

Utgivelser