Pål-Andreas Bertnes

1944 -

Pål A. Bertnes er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

Han har i mange år vært leder av Det juridiske fakultetsbiblioteket i Oslo, og er redaktør av Norsk Retstidende.

Fallback image

Utgivelser