Pål Roland

Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Han har doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering. Videre har han utviklet, deltatt i og forsket på ulike intervensjoner både i skole og barnehage. I barnehagesektoren har han utviklet og ledet store innovasjoner som De utfordrende barna (tidlig innsats) og Være sammen (landsomfattende kompetanseløftprosjekt). Han har også arbeidet med store nasjonalt initierte prosjekt som Læringsmiljøprosjektet og Inkluderende barnehage og skole-prosjektet. Roland har publisert flere bøker, kapitler og artikler om temaet innovasjon og implementering.

 

Pål Roland Høyoppløst bilde

Foto: Asbjørn Jensen

Utgivelser