Pål Ellingsen

Pål Ellingsen jobber på Høgskolen i Østfold som dosent i organisasjon og ledelse.

Han har i sin forskning og undervisning interessert seg spesielt for ledelse og brukerorientering i offentlig sektor.

Utgivelser