Pål Grøndahl

Pål Grøndahl er psykologspesialist med doktorgrad i rettspsykiatri

Han har 20 års erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig og har skrevet en rekke vitenskapelige artikler i tillegg til å ha utgitt fagbok om rettspsykiatri. Han har vært en aktiv debattant og skribent om temaer innenfor rettspsykiatri, sakkyndighet og seksuallovbrudd.

Utgivelser