Jan Ivar Pedersen

Jan Ivar Pedersen (f. 1936) er dr.med. og professor emeritus i ernæring ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, og tidligere professor II ved Høgskolen i Akershus.

Han var i mange år medlem av det tidligere Statens ernæringsråd. Pedersen har 40 års erfaring som lærer og forsker innenfor ernæring. Vitamin D, fett og hjerte- og karsykdom har vært blant hans viktigste forskningsfelt.

Fallback image

Utgivelser