Reidar Pedersen

Reidar Pedersen er professor og senterleder ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Han er utdannet lege og filosof.

Fallback image

Utgivelser