Peggy Simcic Brønn

1949 -

Peggy Simcic Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Hun er også leder for BIs Centre for Corporate Communication. Brønn er en av Norges fremste omdømmeforskere og er publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter.

Utgivelser