Per Are Løkke

Per Are Løkke er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Han har driftsavtale med Helse Sør Øst og har privat praksis ved Varden spesialistsenter på Nesodden. Løkke er særlig opptatt av ungdommens transformasjoner og har skrevet mange fagartikler om ungdomsfasens ulike utfordringer.

Utgivelser