Per Fugelli

1943 -

Per Fugellier professor i sosialmedisin ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Fugelli er opptatt av hvordan fordeling av levekår og verdier som verdighet, trygghet og frihet påvirker helsen. Han forsker i hovedsak på vanskeligstilte menneskers liv og livsvilkår i Norge og Afrika.

Fallback image

Utgivelser