Per Helge Stoveland

Per Helge Stoveland er født i 1962 og ble cand. jur. i 1987.

Han har omfattende skatterettslig erfaring, fra både offentlig og privat virksomhet. Siden 2006 har han vært ansatt i Skattedirektoratet, hvor han er redaktør for Skatte-ABC (tidligere Lignings-ABC). Han har tidligere blant annet vært lovrådgiver i Finansdepartements skattelovavdeling og har ca. 12 års erfaring fra privat advokatvirksomhet. Han er medforfatter av Norsk lovkommentar, hvor han kommenterer en stor del av skatteloven og skatteforvaltningsloven. Han har skrevet en rekke artikler på skatteområdet og har i en årrekke vært sensor på masterstudiet i jus.

Fallback image

Utgivelser