Per Holmstad

1958 -

Per Holmstad er lektor med hovedfag fra Norges Idrettshøgskole. Han underviser i idrettsfag og kroppsøving ved Lena videregående skole, i tillegg til å være lærebokforfatter i treningslære og kroppsøving. 

Utgivelser