Per Nortvedt

1952 -

Per Nortvedt (f. 1952) er professor emeritus ved Senter for medisinsk etikk ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Han har klinisk bakgrunn som anestesisykepleier, og har særlig arbeidet med akutt og kritisk syke pasienter. Han har skrevet mange lærebøker og artikler for sykepleiere og helsepersonell om omsorgsetikk og omsorgsfilosofi, om etiske utfordringer i prioriteringer i lindrende behandling og omsorg samt om samtykke og helsejus. Han er en mye brukt foreleser for sykepleiere og helsepersonell. Mest kjent er han for bøkene Nortvedt og Vetlesen: Følelser og moral (1994) og Nortvedt og Grimen: Sensibilitet og refleksjon (2004), begge utgitt på Gyldendal Akademisk.

Fallback image

Utgivelser