Per Selle

1954 -

Per Selle (dr. polit.) er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved UiT Norges arktiske universitet.

Hans forskningsinteresse er særlig konsentrert om komparativ urfolkspolitikk og samisk institusjonalisering, velferdsstatsproblematikk og frivillig sektors rolle i demokratiet. Han publiserte i 2018 boka Sametinget – institusjonalisering av en ny samepolitikk (Gyldendal Akademisk, sammen med Torvald Falch).

Fallback image

Utgivelser