Peter Mørk

Peter Mørk har mastergrad i historie og har i tillegg fagene geografi, religion og engelsk. Han jobber til daglig som universitetslektor på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Tidligere var arbeidsfeltet ungdomsskole.

Utgivelser