Peter Van Marion

1950 -

Peter van Marion er dosent i naturfagdidaktikk ved NTNU.

Han har arbeidet innen praktisk-pedagogisk utdanning, spesielt med naturfagenes didaktikk, siden 1992. Tidligere har han undervist i både grunnskolen og i den videregående skolen, og skrevet læremidler i miljødidaktikk og i naturfag for videregående skole. Peter van Marion er utdannet cand. real i marinbiologi ved Universitetet i Trondheim. Peter van Marion er hovedforfatter på SENIT for studieforberedende utdanningsprogram og Senit for yrkesfaglig utdanningsprogram.

Fallback image

Utgivelser