Petr Pitloun

Dr.art. Petr Pitloun er universitetslektor ved Romansk institutt, Universitetet i Bergen og underviser i spansk grammatikk på alle nivåer.

Forfatteren har spesialisert seg på det spanske verbalsystemet og tok doktorgrad i 2003. Han har studert moderne språk ved det Pedagogiske Universitetet i Volgograd, og har mastergrad i pedagogikk.

Fallback image

Utgivelser