Peter Plant

Peter Plant, ph.d., er professor 2 i karriereveiledning ved Høgskolen i Sørost-Norge og ekstern sensor ved University of West Scotland. Han har vært ekspert for EU-kommisjonen i 30 år og har deltatt i en rekke EU- og OECD-prosjekter om karriereveiledning. Plant er også tidligere visepresident for den internasjonale veilederorganisasjonen IAEVG.

Fallback image

Utgivelser