Kjell Arild Pollestad

1949 -

Kjell Arild Pollestad er katolsk prest og forfatter.

Kjell Arild Pollestad er katolsk prest og tilhører Dominikanerordenen. Fra 1988 til 1996 var han han sogneprest i Tønsberg. Han har skrevet en rekke bøker. I sitt forfatterskap deler Pollestad generøst sine enorme kunnskaper med leseren og mestrer elegant spennet mellom hverdagslivets tilsynelatende småtterier og de store filosofiske og religiøse spørsmål. Hans verden er stor, kaleidoskopisk og farverik. Oppveksten fra Jæren og den teologiske utdannelsen fra Oslo, Toulouse og Roma skaper bredde og perspektiv i forfatterskapet hans. Han behersker en rekke språk, og skriver med humor og alvor.

Fallback image

Utgivelser