Polyb

Polyb (ca. 200–118 f.Kr.) var født i det greske Arkadia og kom som politisk gissel til Roma i år 168 f.Kr. Man kjenner bare bruddstykker av hans liv, men han ble som lærer knyttet til den mektige romerske Scipio-familien og gjorde karriere som betrodd mann i gresk-romerske affærer. Han regnes som det fremste navn i antikk historieskrivning i den hellenistiske fasen, som med Polybs egen betegnelse kalles den pragmatiske. Av alle verkene han skal ha skrevet, er kun deler av Romas vei til verdensherredømme bevart.

Fallback image

Utgivelser