Eli Raanes

Eli Raanes er førsteamanuensis ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, i Trondheim, der hun har lang erfaring fra arbeid innen området tegnspråk og tolking.

Hun er utdannet tolk, audiopedagog og språkviter. Hennes doktoravhandling fra 2006 om norsk taktilt tegnspråk er bygget på analyser av samtaler mellom fire døvblinde personer. Doktorgradsarbeidet er fulgt opp med en rekke videre studier som tar opp døvblindes kommunikasjonssituasjon og døvblindes bruk av tolketjenester. Eli har en bred forskningsinteresse som omfavner områdene døvblindes kommunikasjon, interaksjonsforskning samt flere tolkefaglige og tegnspråklige emner. Utover arbeid med tegnspråk og tolkeutdanning har hun erfaring med å arbeide med rehabiliteringstiltak for enkeltpersoner, og med å legge til rette for utvikling av flerspråklig forståelse på samfunns- og organisasjonsnivå. Utover flere bidrag i denne antologien er hun i gang med mer forskningsarbeid knyttet til utvikling av tolketjenester og status til norsk tegnspråk.

Fallback image

Utgivelser