Ragnhild Brusdal

Ragnhild Brusdal er seniorforsker på SIFO (Statens institutt for forbruksforskning).

Hun har skrevet en rekke rapporter og artikler om den kommersielle oppveksten, som «Naiv økonomi», «Kjære Julenissen» og «Kommersielt press mot barn og unge i Norden». 

Fallback image

Utgivelser