Raino Malnes

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han har forelest over vitenskapsteori i en årrekke.

 

Utgivelser