Randi Kroken

Randi Kroken har doktorgrad i sosialt arbeid.

Hun jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark.

Utgivelser