Anette Hylen Ranhoff

Anette Hylen Ranhoff (f. 1956) er dr.med. ved Universitetet i Oslo og spesialist i indremedisin og geriatri.

Hun er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Ranhoff har publisert en rekke vitenskapelige artikler og flere bøker.

Fallback image

Utgivelser