Mona Choon Rasmussen

Mona Choon Rasmussen (master i rettsvitenskap 2008) er fagansvarlig for representantog vergeordningen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Hun har bakgrunn fra Utlendingsdirektoratet.

Utgivelser