Stein Reegård

Stein Reegård var LOs sjeføkonom i perioden 1993-2017 og en av de viktigste rådgiverne for aktørene i norsk økonomisk politikk.
Han har deltatt i styrer, råd og viktige offentlige utvalg gjennom disse årene og i internasjonalt samarbeid knyttet til enkeltland og sentrale organer som OECD, EU–EØS og ILO. Han har skrevet to tidligere lærebøker, har undervist  og forelest om samfunnsøkonomi i inn-og utland med særlig orientering mot internasjonal økonomi og arbeidsmarked.
Reegård er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1976 og hadde sin første ordinære jobb i Finansdepartementet. Han har vært økonomisk rådgiver i Stortinget og var statssekretær i to av Gro Harlem Brundtlands regjeringsperioder.
 

Stein Reegård Høyoppløst bilde

Foto: Trond Isaksen

Utgivelser