Anna Reid

Anna Reid (f. 1965) er journalist og forfatter med østeuropeisk historie som hovedfelt.

Reid er utdannet som jurist fra Oxford og har studert russisk historie ved London School of Slavonic and East European Studies. Hun har vært utenrikskorrespondent for The Economist og skrevet tre bøker om østeuropeisk historie. Leningrad er hennes første bok på norsk. Den har mottatt strålende anmeldelser og blir ansett som et nytt standardverk om denne skjellsettende perioden i andre verdenskrig.

Utgivelser