Reidun Førde

1950 -

Reidun Førde, dr.med. Professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, med spesielt ansvar for utvikling av klinisk etikk i norsk helsetjeneste. Tidligere leder av Rådet for legeetikk.

Fallback image

Utgivelser