Pål Repstad

1947 -

Dr. philos. og professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder. Medlem av kirke/stat-utvalget i Den norske kirke.

Fallback image

Utgivelser