Christian Riis

1958 -

Christian Riis er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Hans forskningsfelt er hovedsakelig mikroøkonomisk teori, næringsøkonomi og auksjons-/turneringsteori. Riis har publisert i ledende internasjonale økonomiske tidsskrifter. Riis har bred bakgrunn fra anvendte prosjekter innenfor næringsøkonomi, som konkurranseanalyse, regulering innen telekommunikasjon og kraftsektoren, og spørsmål knyttet til privat versus offentlig eierskap. Han har vært medlem av en rekke offentlige ekspertutvalg.

Christian Riis er leder for forskningssenteret CREAM ved Handelshøyskolen BI og partner i konsulentselskapet Oeconomica.

Christian Riis Høyoppløst bilde

Foto: Torbjørn Brovold

Utgivelser