Rikard Eriksson

Rikard Eriksson jobber på Høgskolen i Østfold som professor i sosialt arbeid.

Han har blant annet forsket på organisering, ledelse og styring av offentlig sektor.

Utgivelser