Ingrid Rindal Lundeberg

Ingrid Rindal Lundeberg er sosiolog og postdoktor ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Uni Rokkansenteret.

Hun har forsket på både helse-, sosial- og skolesektoren og var prosjektleder for den første nasjonale evalueringen av lovbestemmelsene som omhandler tvang overfor rusmiddelmisbrukere. For tiden forsker hun på tilbakeføring av unge lovbrytere etter endt soning av fengselsstraff.

Fallback image

Utgivelser