Erik Ringberg

Erik Ringberg har siden 1997 drevet egen advokatpraksis med hovedtyngden av arbeid innenfor barnevernsfeltet.

Han er engasjert i barnevernssaker både for offentlig og privat part. Ringberg har tidligere arbeidet i et ledende barnevernteam hos kommuneadvokaten i Tromsø, med ansvar for Tromsø kommunes barnevernssaker.

Fallback image

Utgivelser