Lis Lak Risager

Lis Lak Risager (f. 1970) er cand.mag. i dansk og kulturformidling. Hun har arbeidet som innvandrerlærer og journalist, og underviser nå i kommunikasjon.

Fallback image

Utgivelser