Terje Risberg

TerjeRisberg er overlege,dr.med. og professor II ved Kreftavdelingen ved UniversitetssykehusetNord-Norge (UNN) i Tromsø. Han har publisert en rekke artikler om kreft ogalternativ behandling, og har vært representert i flere norske oginternasjonale råd og utvalg innenfor feltet.

Fallback image

Utgivelser