Marit Rismark

Marit Rismark er professor i voksnes læring ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU.

Hennes forskning er særlig knyttet til utforming og analyse av læringsmiljø i arbeidsliv og samfunn.

Utgivelser