Rita Jakobsen

1954 -

Rita Jakobsen er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.

Faglig interessefelt er palliasjon, demens og ledelse der bruk av fortellinger i kunnskapsutvikling står sentralt.

Fallback image

Utgivelser