Roald Jensen

Roald Jensen er ansatt ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold, hvor han arbeider med skoleutvikling, tilpasset opplæring, vurdering for læring og forskning knyttet til hva som fremmer læring i skolen.

Utgivelser