Roger Hagen

Roger Hagen, ph.d., er førsteamanuensis i personlighetspsykologi/klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, NTNU.

Han forsker på effekten av psykoterapi ved ulike typer av psykiske lidelser. Han har bl.a. skrevet bøkene Mestring av depresjon og CBT for Psychosis og bidratt med en rekke kapitler til ulike fagbøker i klinisk psykologi. 

Han har tidligere redigert bøken Psykoterapi – tilnærminger og metoder og Personlighetpsykologi

Utgivelser